2009

E-õppe kursus "Avatud õppematerjalide koostamine ja loomine"

2.03–4.05.2009 (1 ap)

“Avatud õppematerjalide koostamine ja kasutamine” on Vikiülikooli kursus, mille eesmärgiks on anda osalejatele praktilised oskused õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks veebipõhistes keskkondades ning ülevaade avatud õppematerjalide filosoofilisest taustast ja õppematerjalidega seotud autoriõiguse küsimustest.

__________________________________

2008

Eripedagoogika: õpetamine põhihariduse lihtsustatud (abiõppe) õppekava alusel

22.08.2007–18.06.2008 (4 ap)

2007

Eripedagoogika kursus

6.06.2006–13.06.2007 (4 ap)

DigiTiiger: uued meetodid aineõpetuses, e-õpe, e-portfoolio, uus meedia, mõiste- ja mõttekaardid, koostööprojektid, õpitarkvara kasutamine

?.09–20.11.2007 (1,5 ap)

Make a Free Website with Yola.